Marimat BV – Voor havens met toekomst !

Marimat BV is al sinds 1995 actief als Marina ontwerper.

Door deze jarenlange ervaring is Marimat BV in 2005 vooral ontstaan uit het idee, om een vernieuwend karakter in het jacht- en werkhaven inrichting te geven maar ook om een nieuwe dimensie en een nieuwe uitstraling toe te passen.

De door Marimat BV toen nieuwe en moderne toegepaste materialen voor de havenbouw, zijn een echte doorbraak op dit gebied gebleken. De duurzaamheid is meer dan verdubbeld.

Aan de basis hiervoor lagen onderstaande uitgangspunten ten grondslag:

  1. Duurzamere materialen toepassen.
  2. Zoveel als mogelijk gerecyclede materialen toepassen.
  3. Materialen toepassen die op haar beurt in de toekomst weer recyclebaar zijn.
  4. Materialen moeten geschikt zijn voor zowel zoet als zoutwater havens.
  5. Moderne materialen die een natuurlijke uitstraling behouden.
  6. Marina materialen die minstens moeten voldoen aan nieuwste technische normen.
  7. Materialen toepassen die lagere stichtingkosten als resultaat hebben.

Nieuwe stabiliteit eisen hebben er toe geleid dat een nieuw revolutionair ontwerp werd gemaakt door toepassing van een stabilisatie reservoir aan de onderzijde van de drijvers, gepaard gaande met slingering dempende kimkielen.

Deze reservoirs bevinden zich dus op het laagste niveau, wat zeer ten goede komt aan het lagere zwaartepunt. De drijvers vullen zich automatisch bij het te water laten en lopen ook automatisch weer leeg bij het op de wal zetten voor welke reden dan ook. Dit is natuurlijk ook een enorm voordeel van deze toepassing indien toegepast op golfbrekers.

Ook op het gebied van vingerpieren werd een doorbraak gemaakt. Hier werden de meestal losse drijvers vervangen door een geheel doorlopende drijver, die door zijn lange opbouw nagenoeg torsievrij is. Een bijkomend voordeel is dat de minimale toegestane belasting nu veel hoger is geworden en dus ook veel zwaarder kan worden belast. Dit geeft weer als resultaat dat de vingerpier smaller kan worden en daardoor meer ligbox ruimte in de haven beschikbaar kan komen.

Natte waterbouw kiest voor aluminium

Nederland is een populair vaarland. Van de meer dan 200.000 geregistreerde boten ligt 80 procent in jachthavens. De jachthavensector wordt echter al jaren geconfronteerd met veroudering en hoge onderhoudskosten. Bij nieuwbouw, uitbreiding en vervanging wordt daarom steeds vaker gekozen voor toepassing van duurzaamheid. Marimat is daar met de ontwikkeling van stabiele drijvende havensteigers, opgebouwd uit duurzame materialen, succesvol op ingestapt.

Met ruim veertig jaar ervaring in (jacht-)havenbouw startte Peter van Corstanje in 2005, uit onvrede met de materialen die tot dan toe werden toegepast, met de ontwikkeling en bouw van drijvende aanlegsteigers Inmiddels ontwikkelt en bouwt Marimat naast drijvende steigers, ook vingerpieren, loop- en toegangsbruggen en drijvende golfbrekers.

Traditionele vaste steigers zijn na 10 jaar niet verplaatsbaar omdat er dan niets meer van het hout overblijft. Bovendien vormen hardhouten aanlegsteigers een voedingsbodem voor schimmels en aangroei van algen waardoor ze gaan rotten. Ze vormen daarom een kostbare en vooral niet-duurzame oplossing. Door duurzame materialen toe te passen, kunnen havens wel drie keer langer mee. Bovendien liggen de kosten voor havens opgebouwd uit drijvende steigers beduidend lager en kunnen deze makkelijk worden verplaatst wanneer de indeling van de haven niet langer efficiënt is.

Duurzaam ondernemen

Bij de ontwikkeling van een alternatief voor de hardhouten dekplanken stelde Peter van Corstanje zich ten doel een recyclebaar en betaalbaar kwaliteitsproduct te ontwikkelen dat vooral onderhoudsarm en ook nog kleurecht moest zijn.

We gebruiken voor de dekken dus uitsluitend eigen ontwikkelde volledig recyclebaar composiet dekplanken en met polyester versterkte roosters voor de loopdelen toe en corrosiebestendig aluminium voor de drijvers. Daarmee bieden we met onze drijvende steigers een duurzaam product.

Marimat gebruikt voor alle constructieve delen, zowel voor de drijvende steigers, vingerpieren, loopbruggen als golfbrekers hetzelfde type aluminium in plaat en kokerprofiel. Toepassing van één type aluminium heeft als voordeel dat we nooit materialen door elkaar kunnen halen en we altijd dezelfde bewerlkingsspecificaties voor het knippen, zetten en lassen aan kunnen houden. Staal vraagt om een thermische verzinklaag of agressieve lak; beide kostbare behandelingen. Beton is kwetsbaar en daarmee eigenlijk een ongeschikt materiaal voor toepassing in havenbouw.

Aluminium daarentegen is chloride- en corrosie-bestendig en vergt geen onderhoud, wat voor toepassing voor natte waterbouw een logische keuze is ten opzichte van hout en beton. De levensduur van dit materiaal is twee tot drie keer langer dan beton."

De markt wil niet alleen onderhoudsvrije steigers, maar stelt ook hogere eisen aan verlichting, water- en stroomvoorziening. Daarvoor heeft Marimat haar drijvende steigers in het midden onder het loopvlak voorzien van goten waarin de water- en stroomleidingen kunnen worden weggewerkt. Die goten komen uit op inklapbare consoles waar de gebruiker water en stroom kan aftappen.

De inklapbare rvs-consoles zijn voorzien van water- en stroommeters zodat het verbruik exact kan worden gemeten en aan de eindgebruiker kan worden doorberekend. Daarnaast leveren we ingebouwde led-loopverlichting. Regeling, verbruik en storingen worden vanuit het havenkantoor beheert Ook dat levert weer een kostenbesparing en hogere veiligheid op.

Marimat levert maatwerk

Doordat alles in onze eigen produktiehal wordt gemaakt is Marimat in staat om aan uw specifieke wensen en/of maatvoering te voldoen.

Peter van Corstanje is inmiddels met pensioen en is opgevolgd door zijn zoon Tobias die de visie van zijn vader voortzet.

Heeft u een visie over de toekomst van uw haven?

Bel dan gerust voor een verkennend gesprek.